KATSAYILAR

 

1/1/2019 - 30/06/2019 ARASI
(08.01.2019 tarih ve 27998389-010.06.0287 sayılı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü genelgesiyle belirlenen rakamlara göre)

Katsayı                          : 0,130597
Taban Aylık Katsayı    : 2,044187
Yan Ödeme Katsayı     : 0,041416
Çocuk Yardımı             :
32,65 TL ( 6 yaş üstü: TL)
                                          65,30 TL ( 0-6 yaş arası: TL )


Aile Yardımı                  : 278,69 TL

 (657,926 ve 2914 sayılı Kanunlara tabi olarak çalışanlar için,gelir vergisi istisnası uygulanacaktır.)

1/7/2019 - 31/12/2019 ARASI
(tarih ve sayılı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü genelgesiyle belirlenen rakamlara göre)
Katsayı                             : 
Taban Aylık Katsayı       : 

 Yan Ödeme Katsayı      
Çocuk Yardımı   : ( 6 yaş üstü: TL)

                              ( 0-6 yaş arası: TL )
Aile Yardımı                    :  

 (657,926 ve 2914 sayılı Kanunlara tabi olarak çalışanlar için,gelir vergisi istisnası uygulanacaktır.)

 

S.S.K. TABAN - TAVAN RAKAMLARI

 

1 OCAK   2019 - 31 ARALIK 2019 ARASI
SSK Tavan:  19.188,00 TL.       Günlük : 639,60 TL
.
SSK Taban :  2.558,40  TL.      Günlük :  85,28 TL.

 

2019 YILI ASGARİ ÜCRET

 

1OCAK 2019 - 31 ARALIK 2019 Arası :         2.558,40 TL

 

 

KIDEM TAZMİNATI

 

1.1.2006 -30.6.2006 ARASI
  1.770,63 YTL.
1.7.2006 -31.12.2006 ARASI
           1.857,44 YTL.(2006/10971 Sayılı BKK.gereği)
1.1.2007 - 30.6.2007 ARASI
  1.960,69 YTL.
1.7.2007 - 31.12.2007 ARASI
   2.030,20 YTL.

1.1.2008 - 30.6.2008 ARASI
    2.087,92 YTL.

1.7.2008 - 31.12.2008 ARASI
  2.173,19 YTL.
1.1.2009 - 30.6.2009 ARASI
    2.260,05 TL.

1.7.2009 - 31.12.2009 ARASI
  2.365,16 TL.
1.1.2010 - 30.6.2010 ARASI
    2.427,04 TL.
1.7.2010 - 31.12.2010 ARASI
    2.517,01 TL.
1.1.2011 - 30.6.2011 ARASI
    2.623,23 TL.
1.7.2011 - 31.12.2011 ARASI
    2.731,85 TL.
1.1.2012 - 30.6.2012 ARASI
    2.917,27 TL.
1.7.2012 - 31.12.2012 ARASI
    3.033,98 TL.
1.1.2013 - 30.6.2013 ARASI
    3.129,25 TL.
1.7.2013 - 31.12.2013 ARASI
    3.254,44 TL.
1.1.2014 - 31.12.2014 ARASI
    3.438,22 TL.
1.1.2015 - 30.06.2015 ARASI
    3.541,37 TL.
1.7.2015 - 31.08.2015 ARASI
    3.709,98 TL.
1.09.2015 - 31.12.2015 ARASI
    3.828,37 TL. (27/8/2015 RG. 2015/8057 sy.BKK)
1.1.2016 - 30.06.2016 ARASI
    4.092,53 TL.
1.7.2016 - 31.12.2016 ARASI
    4.297,21 TL.

1.1.2017 - 30.06.2017 ARASI
    4.426,16 TL.

1.7.2017  Tarihinden İtibaren
    4.732,48 TL
1.1.2018 - 30.06.2018 ARASI
    5.001,76 TL.
1.7.2018 - 31.12.2018 ARASI

    5.434,42 TL.

01.01.2019 Tarihinden itibaren

6.017,60 TL 

 

 

 

YEMEK, ÇOCUK, AİLE YARDIMLARINDA SSK MUAFİYETİ (1.1.2019-31.12.2019)
Günlük Yemek Muafiyeti: 5,12 TL - Aylık Aile Muafiyeti: 255,84 TL
Aylık Çocuk Muafiyeti (2 Çocuğa kadar çocuk başı): 51,17 TL
 

ÖZEL SAĞLIK ve BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTA ÖDEMELERİNDE SSK MUAFİYETİ
(1.1.2019 - 31.12.2019)
767,52 TL

 

 

2019 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERE UYGULANACAK VERGİ DİLİMLERİ :(GVK TEB.305)
18.000 TL’ye kadar                                                                                                        % 15                                
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası                                                      % 20
  98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, (Ücret Gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası                                                                                           % 27
   98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL,
 (Ücret Gelirlerinde 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası % 35

 

 

ÜCRETLİLERDEN KESİLEN DAMGA VERGİSİ ORANI :                      Binde 7,59

 

2019 YILI  HİZMET ERBABI GÜNLÜK YEMEK BEDELİ İSTİSNA TUTARI (GVK.Md.23/8):  19 TL

 

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GEÇİCİ VERGİ ORANI :                  % 15

 

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GEÇİCİ VERGİ ORANI
7061 sayılı kanun 91 md istinaden 2018-2019-2020 yılları için                                                                %22

 

2019 YILI İÇİN KONUTLARDA GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASI:                 5.400 TL

 

AMORTİSMANA TABİ İKT. KIYMET. ASGARİ TUTAR .........1.1.2019'den itibaren                    1.200 TL

 

REESKONT VE AVANS İŞLEM.İSKONTO VE FAİZ ORANLARI
(Vadelerine en çok 90 gün kalan senetler için; 31.12.2016 tarih 29935 sayılı R.G.)
a - ) Reeskont işlemlerinde .......................................................................................................................% 8,75
b - ) Avans işlemlerinde .......................................................................................................................... % 9,75

 

PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE YAZARKASA FİŞİ DÜZENLENMESİNDE AZAMİ TUTAR
(1.1.2019'dan itibaren) ......................................    TL (Vuk Teb.504)                                               1.200 TL

 

AMME ALACAKLARINA UYGULANACAK GECİKME FAİZİ ORANLARI
5.9.2018 den itibaren aylık………………………………………………………………….%2

 

AMME ALACAKLARINA UYGULANACAK TECİL FAİZİ ORANLARI
06.09.2018 tarihinden itibaren yıllık……………………………………………………....%22

 

ENGELLİLİK İNDİRİMİ (2019 YILI)(GVK Tebliğ 305 )
1. DERECE ENGELLİLER İÇİN: 1.200 TL
2.DERECE ENGELLİLER İÇİN: 650 TL
3.DERECE ENGELLİLER İÇİN: 290 TL

 

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI


01        Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
02        Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
03        Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
04        Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
05        Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
08        Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme
09        Malulen emeklilik
10        Ölüm
11        İş kazası sonucu ölüm
12        Askerlik
13        Kadın işçinin evlenmesi
14        Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15        Toplu işçi çıkarma
16        Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17        İşyerinin kapanması
18        İşin sona ermesi
19        Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod

             kullanılır)
20        Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu

             kod kullanılır)
21        Statü değişikliği
22        Diğer nedenler
23        İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24        İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25        İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
26        Disiplin kurulu kararı ile fesih
27        İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28        İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29        İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30        Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu

             kod kullanılır)
31        Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru

            dışında fesih
32        4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33        Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34        İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

 

EKSİK GÜN NEDENLERİ


01    İstirahat                                                        13              Diğer nedenler
02   -                                                                     14             -
03    Disiplin cezası                                              15              Devamsızlık
04    Gözaltına alınma                                          16              Fesih tarihinde çalışmamış
05    Tutukluluk                                                    17              Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
06    Kısmi istihdam                                              18              Kısa çalışma ödeneği
07    Puantaj kayıtları                                            19              Ücretsiz doğum izni
08    Grev                                                               20              Ücretsiz yol izni
09    Lokavt                                                           21              Diğer ücretsiz izin
10    Genel hayatı etkileyen olaylar                      22              5434 SK.Ek 76 GM 192                             

11    Doğal afet                                                     23             Yarım Çalışma ödeneği                                  

12    Birden fazla                                                  24             Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler

 

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLECEK
GÜNDELİK HARCIRAH TUTARLARI
1/1/2019-  30/06/2019

Aylık Brüt 3.284,86 TL. ve yukarısı için günlük                          61,50 TL.
Aylık Brüt 3.284,85 TL ila 3.261,35 TL arasında olanlara günlük 51,60 TL.
Aylık Brüt 3.261,34 TL ila 2.974,04 TL arasında olanlara günlük 48,15 TL.
Aylık Brüt 2.974,03 TL ila 2.608,37 TL arasında olanlara günlük 45,20 TL.
Aylık Brüt 2.608,36 TL ila 2.163,68 TL arasında olanlara günlük 39,85 TL.
Aylık Brüt 2.163,67 TL'n dan daha aşağı olanlara günlük             38,75 TL.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi gereğince verilmekte olan çocuk Yardımındaki sayı sınırlaması;2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28/4 maddesi gereğince 15/1/2010 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.